Roboty ziemne a przepisy BHP

Roboty ziemne a przepisy BHP

17 kwietnia, 2015 Wyłączono przez Paweł

Współczesny rozwój cywilizacyjny, którego jesteśmy świadkami nie byłyby możliwy prowadzenia różnego rodzaju prac. Jednymi z nich są oczywiście wszelkie roboty budowlane, których pewną podstawą zawsze są z kolei roboty ziemne. Równie ważne jednak co ich jakość są także zasady bezpieczeństwa o których należy bezwzględnie pamiętać.

Roboty ziemne, czyli co?

Kiedy fachowcy odspajają grunt, przemieszczają go w inne miejsce układając nasyp oraz wywożą go z terenu budowy to oznacza to nic innego jak tylko to, że mamy do czynienia z robotami ziemnymi. Klasyfikacja robót ziemnych obejmuje prowadzenie ich w sposób liniowy, powierzchniowy. Mogą one obejmować także wykopy budowlane. Ich podstawowa klasyfikacja wygląda w sposób następujący:

  • prace przygotowawcze
  • prace podstawowe
  • prace wykończeniowe

Szereg zasad BHP przy prowadzeniu robót ziemnych

Obowiązek zachowania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas prowadzenia robót ziemnych wynika wprost z przepisów prawa. Na https://slktransport.pl/oferta/uslugi-koparko-ladowarka/ Zasad w do których stosować się muszą wykonawcy jest bardzo wiele i wyróżnić możemy tu chociażby to, aby realizowane były one wyłącznie na podstawie projektu, który uwzględnia instalacje podziemne. Dodatkowo miejsce ich realizacji powinno być odpowiednio oznakowane i ogrodzone tak by uniemożliwić dostęp do niego osobom trzecim. W tym miejscu należy dodać, iż w przypadku kiedy nie ma możliwości ogrodzenia terenu należy zapewnić całodobową opiekę dozorcy. Jest to oczywiście tylko kilka wybranych przykładów. Całość wymagań znaleźć można natomiast w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.