Co to jest giełda?

Co to jest giełda?

13 marca, 2019 Wyłączono przez Paweł

We wszystkich krajach rozwiniętych funkcjonują giełdy papierami wartościowymi. Giełdy są wyznacznikami kondycji gospodarczej danego państwa. Największe z nich to: New York Stock Exchange, NASDAQ, London Stock Exchange i Tokio Stock Exchange.

Akcje i obligacje

Podstawowe instrumenty finansowe giełdy to akcje i obligacje.  Akcje są to papiery wartościowe emitowane przez daną spółkę. Osoba, która nabyła akcje, staje się współwłaścicielem majątku firmy i uczestniczy w podziale zysku. Obligacje to dłużne instrumenty finansowe. Nabywca obligacji zyskuje prawo do zwrotu kapitału w określonym terminie.

Funkcje giełdy

  Giełda spełnia cztery podstawowe funkcje: mobilizacyjną, alokacyjną, transformacyjną i informacyjną. Ma zachęcać do obrotu papierami i ma być miejscem, w którym kapitał przechodzi od podmiotów mających jego nadwyżkę, do podmiotów, które wyraziły na niego zapotrzebowanie. Na giełdzie kapitał pieniężny ma możliwość w zamianę na kapitał rzeczowy i odwrotnie. Giełda udziela informacji o kondycji finansowej poszczególnych spółek. Cała gospodarka krajowa ma odzwierciedlenie w wynikach giełdy.

Inwestorzy

  Inwestorzy giełdowi stosują różne strategie, aby jak najdokładniej przewidzieć ruchy w notowaniach. Najbardziej znane strategie inwestorskie, to strategia byka i strategia niedźwiedzia. Byk to inwestor, który gra, gdy giełda zwyżkuje, natomiast inwestor niedźwiedź zaczyna rozgrywkę, kiedy akcje mają tendencję spadkową.

  Giełda jest platformą dla przedsiębiorstw, które pozyskują kapitał na dalszy rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.  Jednocześnie restrykcyjne wymogi, które muszą spełnić spółki, aby wejść na giełdę, są gwarantem dobrej kondycji danej firmy.