Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

13 marca, 2019 Wyłączono przez Paweł

Giełda jest to rynek, na którym odbywają się transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Pośrednikami w tych operacjach są maklerzy giełdowi.

GPW


W Polsce działa Giełda Papierów Wartościowych, która powstała 12 kwietnia 1991r. Na pierwszej sesji notowano akcje 5 spółek. Obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się europejski giełd. Na GPW prowadzony jest obrót papierami na czterech rynkach: Rynek Główny, alternatywny rynek New Connect, rynek obligacji Catalyst oraz Poee Rynek Energii.

Przegląd rynków GPW

  Na Rynku Głównym dochodzi do transakcji między innymi: akcjami, obligacjami oraz instrumentami pochodnymi. Główny indeks rynku to WIG – Warszawski Indeks Giełdowy. Natomiast WIG20, to indeks największych 20 spółek giełdowych. Gospodarka kraju znajduje swoje odzwierciedlenie w notowaniach na WIG.

Rynek New Connect wystartował 30 sierpnia 2007r. Jest on przeznaczony dla małych i średnich firm. Ich wspólną cechą jest duża dynamika rozwoju. Są to zazwyczaj firmy pochodzące z sektorów cieszących się innowacyjnością, np.: biotechnologia, IT, ochrona środowiska.
Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Catlyst jest rynkiem obrotu obligacjami oraz listami zastawnymi. Rynek obligacji jest znacznie spokojniejszy od rynku akcji. Wśród inwestorów jest tendencja do dłuższego trzymania zakupionych obligacji.
Poee Rynek Energii jest najmłodszym rynkiem GPW, działa od 11 grudnia 2010 r. Jest on przeznaczony dla wszystkich uczestników rynku energii, od producenta po odbiorcę końcowego.