Komu warto powierzyć sprzątanie terenu zewnętrznego na osiedlu?

Komu warto powierzyć sprzątanie terenu zewnętrznego na osiedlu?

22 lutego, 2021 Wyłączono przez Paweł

Mieszkańcom często bardzo zależy na utrzymaniu czystości terenu zewnętrznego, który jest obszarem wspólnym. Wymagają więc od spółdzielni lub zarządcy, aby ten zadbał o porządek i tereny zielone. Na szczęście na rynku funkcjonuje wiele firm realizujących takie zadania w sposób profesjonalny i kompleksowych.

Kto odpowiada za sprzątanie terenów zewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych?

Odpowiedzialność za porządek i ład na osiedlu spoczywa na osobach zarządzających nim, a więc zarządcy reprezentującego wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielni. Najczęściej podmioty te zlecają sprzątanie i podpisują umowę, w której dokładnie wskazane jest, jakie czynności powinny być wykonywane, w jakim zakresie oraz terminie. W przypadku braku wywiązywania się z zapisów umowy, mieszkańcy mogą taką umowę wypowiedzieć lub nałożyć karę finansową, jeśli ta przewiduje taką opcję.

Zwykle sprzątanie terenów zewnętrznych zleca się osobie, która nazywana jest gospodarzem budynku. Niekiedy umowy podpisywane są z dużymi firmami sprzątającymi, które zatrudniają wiele osób sprzątających, zarówno budynki, jak i teren wokół nich. Bywa, że firma lub gospodarz realizuje również zadania związane z dbałością o tereny zielone znajdujące się na osiedlu. Ich rolą jest też odśnieżanie chodników i ulic na terenach wspólnych i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

O czym należy pamiętać zlecając sprzątanie zewnętrznych terenów?

Pierwszym krokiem powinno być rozpisanie przetargu na sprzątanie terenów zewnętrznych. Wówczas można poznać oferty różnych podmiotów i zaproponowane przez nie stawki. Proponowane ceny usług mogą się od siebie znacząco różnić, jednak warto dokładnie porównywać rodzaj i zakres każdej usługi, aby mieć pewność, że sprzątanie obejmie cały teren, również część, gdzie znajdują się śmietniki. Wielu zarządców i spółdzielni korzysta z usług jednej firmy w przypadku różnych osiedli. Taka współpraca zwykle skutkuje nieco korzystniejszą stawką cenową. Opłata za sprzątanie wliczona jest każdorazowo do czynszu i pobierana od mieszkańców.