Utrzymanie stanu technicznego wspólnoty mieszkaniowej

Utrzymanie stanu technicznego wspólnoty mieszkaniowej

11 marca, 2015 Wyłączono przez Paweł

Jednym z zadań, do których powoływany jest zarządca nieruchomości, a które w jego imieniu przeważnie wykonuje firma zewnętrzna zatrudniona do tego celu, jest utrzymanie stanu technicznego budynku na najwyższym poziomie. Im nowocześniejsze jest natomiast osiedle mieszkalne, tym więcej ma nowinek i innowacyjnych instalacji, również teletechnicznych, a także rozwiązań konstrukcyjnych na miarę 2020 roku, więc ich późniejsze utrzymanie, czyli tzw. serwis, eksploatacja i konserwacja – są również bardzo wymagające i potrzebują specjalistycznej wiedzy. Właśnie dlatego administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi coraz częściej zlecane jest wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, które świadczą usługi zarządzania na zlecenie.

 

Instalacje teletechniczne i bezpieczeństwa

Wiele z instalacji w nowoczesnych nieruchomościach spełnia istotne funkcje dla bezpieczeństwa i są precyzyjnie opisane rozmaitymi przepisami – chociażby są to systemy przeciwpożarowe i gaśnicze, która muszą działać niezależnie i automatycznie. Niektóre z nich przeglądane muszą być nawet co sześć miesięcy – dotyczy to m.in. sprzętu gaśniczego, czujników gazu w halach garażowych i sygnalizatorów zadymienia oraz pożaru. Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi zakłada nie tylko zlecanie takich przeglądów firmom zewnętrznym, ale oznacza także bieżące użytkowanie i eksploatowanie poszczególnych urządzeń takich jak czujniki, sensory, siłowniki klap przewietrzania czy wentylatory mechaniczne.

 

Funkcjonalne dodatki do współczesnych nieruchomości

Jeśli administracja danego osiedla posiada własnych pracowników zdolnych do operowania w podstawowym zakresie takimi urządzeniami i rozwiązywać podstawowe problemy, wtedy może podejmować działania o wiele szybciej. Tym bardziej, że dość często do np. przywrócenia sprawności windzie osobowej albo systemowi domofonowemu, wystarczy dość prosta czynność jak reset bezpiecznika zasilania lub odłączenie akumulatora. Jeśli na nieruchomości znajduje się dużo takich funkcjonalnych udogodnień jak winda osobowa i garaż podziemny, wtedy automatycznie wzrasta liczba interwencji technicznych i wydatków związanych z utrzymaniem tejże infrastruktury.