Przetarg w firmie

Przetarg w firmie

2 stycznia, 2010 Wyłączono przez Paweł

Zarówno organizator jak i uczestnicy przetargu są zobowiązani do dobrej znajomości prawa zamówień publicznych. Wywiad środowiskowy za pomocą najnowszych technologii monitorowania również jest bardzo przydatny. Ustawa przetargu jest co jakiś czas nowelizowana, w związku z czym należy pilnować, aby znać aktualny stan prawny.

Dużym ułatwieniem są organizowane szkolenia z zamówień publicznych, na których są omawiane wszystkie zmiany.

Osoby w nich uczestniczące, poza przekazaną wiedzą, mogą rozwiać swoje wątpliwości zadając pytania fachowcom prowadzącym takie szkolenie. Zła znajomość tematu może doprowadzić do naruszenia prawa zamówień publicznych, co może skutkować poinformowaniem o nadużyciu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uczestniczący w przetargu są szczególnie zobowiązani do przestrzegania zasady uczciwej konkurencji. Szkolenia z zamówień publicznych mają też na celu przypomnienie tych wszystkich podstawowych zasady, jakie przez cały czas obowiązują.